Tirong Metal Material Technology Co., Ltd
전화 : +86-0917-3116980이메일:info@tirongmetal.com jenny@junde-tech.com
제품
홈페이지 / 제품 / 니켈 금속 재료 / 니켈 시트 / 플레이트 / 니켈 시트 UNS N02200 UNS N02201 ASTM B162

니켈 시트 UNS N02200 UNS N02201 ASTM B162

 • 제품 이름 : 니켈 시트 / 플레이트 ASTM B162.
 • 재료 : Nickel200/Nickel201/UNS N02201/UNS N02200/N4 (NI201)/N6 (NI200)
 • 두께 : 0.003-100mm 또는 사용자 정의
 • 너비 : 20-1250mm.
 • 길이 : 6000mm 미만
 • 직경 : Dia5 ~ 500mm.
 • 길이 : 6000mm 미만
 • 응용 프로그램 : 산업/의료 ECT.
 • 모양 : 라운드, 광장, 육각형
 • 기술 : 뜨거운 작동 상태 (R)
 • 콜드 작업 상태 (Y)
 • 어닐링 상태 (m)
 • 표준 : ASTM B162.
 • 장점 : 부식 저항
 • 표면 : 밝은
 • 밀도 : 8.9kg / cm3
가용성 상태:
 • TiR

                                                       화학적 구성 요소 %


등급
Ni + Co.
처럼
바이
C
CD
Cu
수일
Mg
MN

NI201


NI200
≥99,9

≥99,5
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,02
≤0,01

≤0,1
≤0,001

≤0,002
≤0,015

≤0,1
≤0,04

≤0,1
≤0,01

≤0,1
≤0,002

≤0,05

P
PB
S
SB
Sn
Zn
불결

NI201


NI200
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,005
≤0,001

≤0,002
≤0,03

≤0,15
≤0,001

≤0,002
≤0,005

≤0,007
≤0,1

≤0,5


                                                           기계적 특성


재료 상태
인장 강도,
MPA (kgf / mm2), 그보다 적은 등급
연장,
% 이상
성적
NI201; NI200
NI201; NI200
Δ10
Δ5
부드러운
390 (40)
32
35
1/2 하드
440 (45)
10
12
딱딱한
540 (55)
2
3

                                                     공급 양식 및 사양


합금 등급
형태
사양
NI201/ NI200
철사
직경 = 0.01mm ~ 5mm
NI201/ NI200
플랫 와이어
너비 = 0.4 ~ 40mm
두꺼운 = 0.03 ~ 2.9mm
NI201/ NI200
조각
너비 = 8 ~ 250mm
두꺼운 = 0.1 ~ 3.0mm
NI201/ NI200
너비 = 6 ~ 120mm
두꺼운 = 0.003 ~ 0.1mm
NI201/ NI200
술집
직경 = 5 ~ 500mm
long = 50 ~ 1000.


에: 
아래: