Tirong Metal Material Technology Co., Ltd
전화 : +86-0917-3116980이메일:info@tirongmetal.com jenny@junde-tech.com
제품
홈페이지 / 제품 / 니켈 금속 재료 / 니켈 호일 / 니켈 코일 Ni200 Ni201 ASTM B162

니켈 코일 Ni200 Ni201 ASTM B162

 • 제품 이름 : 니켈 코일 ASTM B162
 • 재료 : Nickel200/Nickel201/UNS N02201/UNS N02200/N4 (NI201)/N6 (NI200)
 • 두께 : 0.003-100mm 또는 사용자 정의
 • 너비 : 10-1250mm
 • 길이 : 6000mm 미만
 • 직경 : Dia5 ~ 500mm.
 • 길이 : 6000mm 미만
 • 응용 프로그램 : 산업/의료 ECT.
 • 모양 : 라운드, 광장, 육각형
 • 기술 : 뜨거운 작동 상태 (R)
 • 콜드 작업 상태 (Y)
 • 어닐링 상태 (m)
 • 표준 : ASTM B162.
 • 장점 : 부식 저항
 • 표면 : 밝은
 • 밀도 : 8.9kg / cm3
가용성 상태:
 • TiR

                                                       화학적 구성 요소 %


등급
Ni + Co.
처럼
바이
C
CD
Cu
수일
Mg
MN

NI201


NI200
≥99,9

≥99,5
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,02
≤0,01

≤0,1
≤0,001

≤0,002
≤0,015

≤0,1
≤0,04

≤0,1
≤0,01

≤0,1
≤0,002

≤0,05

P
PB
S
SB
Sn
Zn
불결

NI201


NI200
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,002
≤0,001

≤0,005
≤0,001

≤0,002
≤0,03

≤0,15
≤0,001

≤0,002
≤0,005

≤0,007
≤0,1

≤0,5


                                                           기계적 특성


재료 상태
인장 강도,
MPA (kgf / mm2), 그보다 적은 등급
연장,
% 이상
성적
NI201; NI200
NI201; NI200
Δ10
Δ5
부드러운
390 (40)
32
35
1/2 하드
440 (45)
10
12
딱딱한
540 (55)
2
3

                                                     공급 양식 및 사양


합금 등급형태사양
NI201/ NI200철사직경 = 0.025mm ~ 8mm
NI201/ NI200시트/플레이트너비 = 20 ~ 1000mm두께 = 0.5 ~ 50mm
NI201/ NI200스트립/코일너비 = 8 ~ 550mmDeICKT = 0.01 ~ 0.5mm
NI201/ NI200너비 = 6 ~ 550mm두께 = 0.001 ~ 0.5mm
NI201/ NI200술집직경 = 8 ~ 100mmlong = 10 ~ 6000
에: 
아래: